niedziela, 1 stycznia 2012

Zakładka - biel i złoto/Bookmark - white and gold/Segnalibro - binco e oro

Wzór zaczerpnięty z Magazynu Pergamano M28
Specimen taken from the magazine M28
Modello tratto dal periodico M281 komentarz: